The Boston Flute Consulting

 

 

 

 

 

1. 외국인학교,국제학교 플륫 컨설팅

 

 

 

2. 예중, 예고 음대유학 플륫컨설팅

 

 

 

3. 플륫 전문 강사 양성과정 컨설팅

 

 

 

4.  청소년, 성인취미반 컨설팅

 

 

5.  ABRSM 영국 국제 음악 자격증 시험 컨설팅

 

 

 

 

+ Recent posts